ENGIE Infra & Mobility

Europees marktleider in duurzame technologische oplossingen voor energie en milieu.

ENGIE Infra & Mobility ontwerpt en realiseert oplossingen waarmee bedrijven en publieke organisaties de performance van hun installaties en het energiegebruik in bedrijfsprocessen kunnen optimaliseren en milieueffecten tot een minimum beperken.

Om in te kunnen spelen op de steeds sterker wordende vraag naar duurzame laadoplossingen zijn wij in 2015 een samenwerking aangegaan met ENGIE Infra & Mobility.

ENGIE Infra & Mobility is Europees marktleider in duurzame technologische oplossingen voor energie en milieu. Zij ontwerpen en realiseren oplossingen waarmee bedrijven en publieke organisaties de performance van hun installaties en het energiegebruik in bedrijfsprocessen kunnen optimaliseren en milieueffecten tot een minimum beperken. ENGIE Infra & Mobility is onderdeel van het Franse energieconcern ENGIE.

Elektrisch vervoer
ENGIE Infra & Mobility bouwt haar kennis en expertise rond elektrisch vervoer steeds verder uit. Jarenlange ervaring met infrastructurele oplossingen en passie voor duurzame technologie spelen hierbij een belangrijke rol. Dit stelt hen in staat een breed pakket aan diensten te bieden: van advies, installatie, beheer & onderhoud van laadinfrastructuur tot oplossingen op het gebied van energiemanagement. Denk daarbij aan het inzicht bieden in de kosten en het gebruik van elektrische voertuigen en oplossingen om slim te laden.

Elektrische auto als energiebuffer
Voor de toekomst ziet ENGIE de uiteindelijke ontwikkeling van slimme thuisnetwerken en smart grids waarin elektrische auto’s een belangrijke rol kunnen spelen als back up. Binnen een smart grid zijn pieken en dalen van energievraag en –aanbod optimaal op elkaar afgestemd. Een ontwikkeling waar ENGIE Infra & Mobility al volop mee bezig is. De mogelijkheid om hernieuwbare energie, zoals wind- of zonne-energie, op te slaan is binnen zo’n lokaal netwerk van groot belang. De zon schijnt namelijk niet per se wanneer de energievraag het hoogst is. Auto’s staan gemiddeld 90 tot 95 procent van de tijd stil. En in die tijd kunnen de gezamenlijke batterijen van elektrische auto’s binnen een lokaal netwerk een elektriciteitsbuffer vormen. Kortom, de gezamenlijke accucapaciteit van een elektrisch wagenpark kan in de toekomst bijspringen wanneer de vraag sterk toeneemt en juist energie opslaan wanneer de vraag afneemt.

Meer informatie over elektrisch vervoer & laadinfrastructuur en het antwoord op de meeste gestelde vragen, vindt u hier: www.engie-services.nl
 
https://www.engie-services.nl/
 
 
Bekijk alle bespaarmogelijkheden