De nieuwe zwemwaterwet

Voldoen aan de nieuwe zwemwaterwetgeving? Bereid u voor.

Xandrion partner C-mark is al jarenlang een toonaangevend onderzoeks- en adviesbureau op het gebied van waterveiligheid en waterkwaliteit. Of het nu gaat om drinkwater, zwemwater of proceswater. Vanuit deze rol informeert en adviseert C-mark onze deelnemers ook over belangrijke ontwikkelingen op het gebied van zwemwater. De zwemwaterwet die - naar alle waarschijnlijkheid - op 1 januari 2023 ingaat is er daar één van.

Nieuwe Zwemwaterwet 

De verwachting is dat de Zwemwaterwet op 1 januari 2023 ingaat. Voldoen aan de nieuwe zwemwaterwetgeving brengt straks de nodige uitdagingen met zich mee. Gelukkig kan uw technische dienst nu al starten met de voorbereidingen. 

De nieuwe regelgeving voor zwembaden is straks opgenomen in hoofdstuk 15 van het Besluit Activiteiten Leefomgeving (BAL). Het BAL is onderdeel van de Omgevingswet. De meeste wijzigingen van de 'nieuwe Zwemwaterwet' zijn al langere tijd bekend. In dit artikel leest u de belangrijkste wijzigingen.

Hoe krijgt u deze wijzigingen geïmplementeerd in uw zwembad?
Paul Blom, waterexpert bij C-mark, beantwoordt een aantal veelgestelde vragen: "Voor sommige parameters is er géén overgangstermijn, terwijl de normen zijn aangescherpt. Het is niet eenvoudig om altijd aan die nieuwe normen te voldoen. In sommige gevallen kan dit betekenen dat het betreffende bassin dan moet sluiten. Kortom: als technische dienst nu al starten met de voorbereidingen is - als je het mij vraagt - eerder noodzaak dan luxe."

Welke aanpassingen aan de waterbehandelingsinstallatie zijn nodig?
“In tegenstelling tot de huidige wetgeving, wordt in de nieuwe regelgeving nergens gesproken over eisen aan de waterbehandelingsinstallatie. Het gaat erom dat de waterkwaliteit uiteindelijk aan de eisen voldoet. En om aan de normen te voldoen, kan het zijn dat u meer water moet verversen, natriumwaterstofcarbonaat moet doseren of extra meet- en regeltechniek moet bijplaatsen. In feite bepaalt de waterkwaliteit of uw installatie nog aan de normen voldoet. Door wateronderzoek te doen en de analyseresultaten te toetsen aan de nieuwe normen, komt u erachter of de installatie voldoet zoals u alles nu heeft ingeregeld. 

Mijn advies: start met analyseren en leg alles wat u doet vast. In zo’n logboek kunt u bijhouden welke acties welke resultaten opleveren. Zo kunt u aan de hand van de analyseresultaten gaan experimenteren om tot het gewenste resultaat te komen.”


Nieuwe parameters: welke moet ik zeker in de gaten houden?
“Er is een aantal nieuwe parameters die u periodiek moet (laten) meten. In dit artikel vindt u een overzicht van de belangrijkste nieuwe parameters van de nieuwe Zwemwaterwet. Op basis van eerdere metingen schat ik in dat vooral chloraat en waterstofcarbonaat parameters zullen zijn om rekening mee te houden. 

Chloraat
In ons nieuwsbriefartikel ‘Dossier chloraat’ staan we uitgebreid stil bij hoe deze stof in het zwemwater terechtkomt en hoe u voorkomt dat het chloraatgehalte in het zwemwater te hoog wordt." Voor deze nieuwe parameter geldt een overgangstermijn van 1 jaar. Het kan echter zijn dat u een langere tijd nodig heeft om de nodige aanpassingen door te voeren in uw installatie en in het beheer van uw zwemwaterbehandeling.

Waterstofcarbonaat
De parameter waterstofcarbonaat hoort eigenlijk niet thuis in de 'nieuwe parameters', want het meten van waterstofcarbonaat is nu al verplicht, maar alleen als er aanleiding toe is. Met de nieuwe Zwemwaterwet is het altijd verplicht om maandelijks te meten. Omdat het geen nieuwe parameter betreft, betekent het dat u bij het inwerkingtreden van de nieuwe Zwemwaterwet al direct aan de eis moet voldoen en hiervoor géén overgangstermijn geldt.

Parameters met een strengere norm: wat kan ik nu al doen?
Van een aantal andere bekende parameters is de norm aangepast of zijn de regels veranderd. In dit artikel leest u de belangrijkste wijzigingen. "In de praktijk zien we dat zwembaden de gestelde normen voor zuurgraad (pH) en de bovengrens van vrij chloor niet overal even gemakkelijk halen. De norm voor de bovengrens vrij chloor is straks namelijk in elk (binnen)bassin gelijk. Dat kan een probleem zijn bij de waterbehandeling van gekoppelde bassins, waarbij de waterbehandeling van een groot en klein bassin wordt geregeld via slechts één meet- en regelsysteem. Controleer alvast op welke analyseresultaten u uitkomt en of het u lukt om binnen de nieuwe bandbreedte te blijven, zodat u nog voldoende tijd hebt om te bekijken wat er niet goed gaat, waar het aan ligt en zo nodig maatregelen te treffen."

Wat als ik niet meteen voldoe aan de nieuwe parameters?
Alle parameters kennen straks een klassenindeling. Bij een normoverschrijding is het afhankelijk van de klasse waartoe de parameter behoort of u verplicht bent het badwaterbassin te sluiten als de meting de eerste, tweede of derde keer niet voldoet aan de kwaliteitseisen voor een parameter. "Het verplicht sluiten van een zwembassin is een nieuwe regel. U mag het badwaterbassin niet eerder openen dan wanneer uit eenzelfde nieuwe meting blijkt dat de parameter weer voldoet aan de kwaliteitseis. U bent zelf verplicht het bassin te sluiten en alle risico’s te beheersen. Dit is de zwaarste maatregel die u kunt verwachten. Gelukkig is bijvoorbeeld waterstofcarbonaat in de nieuwe wetgeving een zogenaamde ‘klasse-3-parameter’. Dit betekent dat u niet gelijk in de problemen komt. Maar voldoet de waarde vanaf de ingang van de nieuwe Zwemwaterwet 3 maanden op rij niet aan de norm? Dan moet u vanaf de derde monstername-uitslag (maart 2023) het betreffende zwembassin sluiten.”

Wat verandert er in de monstername?
"Op 1 januari moet er een monsternameplan klaarliggen. Ook dat is nieuw: u moet met de komst van de nieuwe Zwemwaterwet vastleggen waar het zwemwater bemonsterd moet worden. Dat geldt zowel voor metingen die u zelf uitvoert, als voor metingen die het lab uitvoert. Daarnaast wordt het verplicht om 2 keer per dag een meting uit te voeren. De eerste meting moet binnen een half uur vóór de opening plaatsvinden en de tweede binnen de tweede helft van de openingsuren. Dat laatste is nieuw en omvat een breder tijdvak."

Moet ik al aan de slag met het opstellen van een risico-inventarisatie en bijbehorend beheersplan?
In de nieuwe Zwemwaterwet is het hebben van een risico-inventarisatie en bijbehorend beheersplan verplicht. Hiervoor staat een overgangstermijn van 2 jaar. "U heeft hiervoor dus nog voldoende tijd, want pas op 1 januari 2025 moet dit klaar zijn. Een belangrijk onderdeel van de risico-inventarisatie is de waterkwaliteit. Daarbij moet er niet alleen naar de risico's op legionellabesmetting worden gekeken, maar naar de totale waterkwaliteit. U mag een dergelijk plan zelf opstellen, maar kunt ook externe expertise inschakelen. Ook wij kunnen u hierbij helpen."

Welke stappen moeten er vóór 1 januari 2023 gezet worden?
Wilt u uw locatie alvast voorbereiden op de nieuwe Zwemwaterwet? Dit zijn de stappen waarmee u aan de slag kunt:
  1. Maak een monsternameplan en leg vast op welke locaties de watermonsters genomen moeten worden. Dit plan moet klaarliggen op 1 januari 2023.
  2. Kijk nu al met terugwerkende kracht naar de maandrapporten over de waterkwaliteit van afgelopen periode, met het oog op de nieuwe normen uit de nieuwe Zwemwaterwet. Welke parameters vliegen nu al uit de bocht? Ga daar alvast aan werken.
  3. Analyseer uw zwemwater één of meerdere keren op de nieuwe parameters van de nieuwe Zwemwaterwet. Bekijk op welke resultaten u uitkomt en onderneem op basis daarvan actie.

Bent u op zoek naar ondersteuning?
Op verschillende fronten kan C-mark u ondersteunen bij wat de nieuwe Zwemwaterwet voor u betekent. Denk bijvoorbeeld aan het uitvoeren van pilotbemonsteringen en bijbehorende analyses, het volgen van een cursus Zwemwaterkwaliteit Nieuwe Zwemwaterwet en het opstellen van een risico-inventarisatie.

LAATSTE NIEUWS

Kenniscentrum Xandrion

Hier vindt u onze laatste nieuwtjes, persberichten, persoonlijke blogs van onze medewerkers en meer.

D’n Berepot kiest voor Jigler
11 december 2023

D’n Berepot kiest voor Jigler

"Dat stukje ontzorging is echt heel fijn. Zeker in de opstartfase waarin ik zit."

LEES VERDER
Besparen op vleeswaren
5 december 2023

Besparen op vleeswaren

Ons raamcontract met Aarnink Vleeswaren is verlengd.

LEES VERDER
Fantasierijk spelen bij Camping Linda
29 november 2023

Fantasierijk spelen bij Camping Linda

BOERplay realiseert fantasierijk speellandschap bij Camping Linda.

LEES VERDER
Ook in 2024 besparen op Unilever
28 november 2023

Ook in 2024 besparen op Unilever

Mooi nieuws! Onze samenwerking met Unilever Food Solutions is verlengd.

LEES VERDER
Vacature Junior Controller
21 november 2023

Vacature Junior Controller

Ben jij op zoek naar een leuke uitdaging als Junior Controller?

LEES VERDER
Nieuwe collega Tim Stevens
8 november 2023

Nieuwe collega Tim Stevens

Tim is per 1 november jl. bij Xandrion aan de slag gegaan in de functie van Inkoopadviseur Buitendienst.

LEES VERDER
Uw afvalinzameling goed geregeld
1 november 2023

Uw afvalinzameling goed geregeld

Met de Semi-Cons van Van Happen Containers kiest u voor een duurzame afvaloplossing.

LEES VERDER
Samenwerking Quatra vebeterd
23 oktober 2023

Samenwerking Quatra vebeterd

Onze samenwerking met Quatra is verbeterd én uitgebreid.

LEES VERDER
De meestgestelde vragen over batterijen
18 oktober 2023

De meestgestelde vragen over batterijen

Alles wat jij moet weten over batterij-opslag op jouw locatie.

LEES VERDER
Is uw buitenbad klaar voor de winter?
2 oktober 2023

Is uw buitenbad klaar voor de winter?

Met deze adviezen van C-mark maakt u uw buitenzwembad winterklaar.

LEES VERDER
Optimaliseer uw schoonmaak met Tork
27 september 2023

Optimaliseer uw schoonmaak met Tork

Camping Westhove scoort met Tork Vision Cleaning

LEES VERDER
Land van Fluwel kiest voor Scanfie
7 september 2023

Land van Fluwel kiest voor Scanfie

Via het inkoopcollectief van Xandrion kwam Land van Fluwel in contact met Scanfie.

LEES VERDER
1000ste SatéJet voor De Scheepsbel
28 augustus 2023

1000ste SatéJet voor De Scheepsbel

“In tijden van personeelstekort, is de SatéJet een uitkomst”

LEES VERDER
Samenwerking JDE verlengd
24 augustus 2023

Samenwerking JDE verlengd

Al sinds 2004 is Jacobs Douwe Egberts dé koffiepartner binnen ons inkoopcollectief.

LEES VERDER
Energie Informatieplicht
25 juli 2023

Energie Informatieplicht

Geldt de Energie Informatieplicht ook voor u?

LEES VERDER