De nieuwe zwemwaterwet

Voldoen aan de nieuwe zwemwaterwetgeving? Bereid u voor.

Xandrion partner C-mark is al jarenlang een toonaangevend onderzoeks- en adviesbureau op het gebied van waterveiligheid en waterkwaliteit. Of het nu gaat om drinkwater, zwemwater of proceswater. Vanuit deze rol informeert en adviseert C-mark onze deelnemers ook over belangrijke ontwikkelingen op het gebied van zwemwater. De zwemwaterwet die - naar alle waarschijnlijkheid - op 1 januari 2023 ingaat is er daar één van.

Nieuwe Zwemwaterwet 

De verwachting is dat de Zwemwaterwet op 1 januari 2023 ingaat. Voldoen aan de nieuwe zwemwaterwetgeving brengt straks de nodige uitdagingen met zich mee. Gelukkig kan uw technische dienst nu al starten met de voorbereidingen. 

De nieuwe regelgeving voor zwembaden is straks opgenomen in hoofdstuk 15 van het Besluit Activiteiten Leefomgeving (BAL). Het BAL is onderdeel van de Omgevingswet. De meeste wijzigingen van de 'nieuwe Zwemwaterwet' zijn al langere tijd bekend. In dit artikel leest u de belangrijkste wijzigingen.

Hoe krijgt u deze wijzigingen geïmplementeerd in uw zwembad?
Paul Blom, waterexpert bij C-mark, beantwoordt een aantal veelgestelde vragen: "Voor sommige parameters is er géén overgangstermijn, terwijl de normen zijn aangescherpt. Het is niet eenvoudig om altijd aan die nieuwe normen te voldoen. In sommige gevallen kan dit betekenen dat het betreffende bassin dan moet sluiten. Kortom: als technische dienst nu al starten met de voorbereidingen is - als je het mij vraagt - eerder noodzaak dan luxe."

Welke aanpassingen aan de waterbehandelingsinstallatie zijn nodig?
“In tegenstelling tot de huidige wetgeving, wordt in de nieuwe regelgeving nergens gesproken over eisen aan de waterbehandelingsinstallatie. Het gaat erom dat de waterkwaliteit uiteindelijk aan de eisen voldoet. En om aan de normen te voldoen, kan het zijn dat u meer water moet verversen, natriumwaterstofcarbonaat moet doseren of extra meet- en regeltechniek moet bijplaatsen. In feite bepaalt de waterkwaliteit of uw installatie nog aan de normen voldoet. Door wateronderzoek te doen en de analyseresultaten te toetsen aan de nieuwe normen, komt u erachter of de installatie voldoet zoals u alles nu heeft ingeregeld. 

Mijn advies: start met analyseren en leg alles wat u doet vast. In zo’n logboek kunt u bijhouden welke acties welke resultaten opleveren. Zo kunt u aan de hand van de analyseresultaten gaan experimenteren om tot het gewenste resultaat te komen.”


Nieuwe parameters: welke moet ik zeker in de gaten houden?
“Er is een aantal nieuwe parameters die u periodiek moet (laten) meten. In dit artikel vindt u een overzicht van de belangrijkste nieuwe parameters van de nieuwe Zwemwaterwet. Op basis van eerdere metingen schat ik in dat vooral chloraat en waterstofcarbonaat parameters zullen zijn om rekening mee te houden. 

Chloraat
In ons nieuwsbriefartikel ‘Dossier chloraat’ staan we uitgebreid stil bij hoe deze stof in het zwemwater terechtkomt en hoe u voorkomt dat het chloraatgehalte in het zwemwater te hoog wordt." Voor deze nieuwe parameter geldt een overgangstermijn van 1 jaar. Het kan echter zijn dat u een langere tijd nodig heeft om de nodige aanpassingen door te voeren in uw installatie en in het beheer van uw zwemwaterbehandeling.

Waterstofcarbonaat
De parameter waterstofcarbonaat hoort eigenlijk niet thuis in de 'nieuwe parameters', want het meten van waterstofcarbonaat is nu al verplicht, maar alleen als er aanleiding toe is. Met de nieuwe Zwemwaterwet is het altijd verplicht om maandelijks te meten. Omdat het geen nieuwe parameter betreft, betekent het dat u bij het inwerkingtreden van de nieuwe Zwemwaterwet al direct aan de eis moet voldoen en hiervoor géén overgangstermijn geldt.

Parameters met een strengere norm: wat kan ik nu al doen?
Van een aantal andere bekende parameters is de norm aangepast of zijn de regels veranderd. In dit artikel leest u de belangrijkste wijzigingen. "In de praktijk zien we dat zwembaden de gestelde normen voor zuurgraad (pH) en de bovengrens van vrij chloor niet overal even gemakkelijk halen. De norm voor de bovengrens vrij chloor is straks namelijk in elk (binnen)bassin gelijk. Dat kan een probleem zijn bij de waterbehandeling van gekoppelde bassins, waarbij de waterbehandeling van een groot en klein bassin wordt geregeld via slechts één meet- en regelsysteem. Controleer alvast op welke analyseresultaten u uitkomt en of het u lukt om binnen de nieuwe bandbreedte te blijven, zodat u nog voldoende tijd hebt om te bekijken wat er niet goed gaat, waar het aan ligt en zo nodig maatregelen te treffen."

Wat als ik niet meteen voldoe aan de nieuwe parameters?
Alle parameters kennen straks een klassenindeling. Bij een normoverschrijding is het afhankelijk van de klasse waartoe de parameter behoort of u verplicht bent het badwaterbassin te sluiten als de meting de eerste, tweede of derde keer niet voldoet aan de kwaliteitseisen voor een parameter. "Het verplicht sluiten van een zwembassin is een nieuwe regel. U mag het badwaterbassin niet eerder openen dan wanneer uit eenzelfde nieuwe meting blijkt dat de parameter weer voldoet aan de kwaliteitseis. U bent zelf verplicht het bassin te sluiten en alle risico’s te beheersen. Dit is de zwaarste maatregel die u kunt verwachten. Gelukkig is bijvoorbeeld waterstofcarbonaat in de nieuwe wetgeving een zogenaamde ‘klasse-3-parameter’. Dit betekent dat u niet gelijk in de problemen komt. Maar voldoet de waarde vanaf de ingang van de nieuwe Zwemwaterwet 3 maanden op rij niet aan de norm? Dan moet u vanaf de derde monstername-uitslag (maart 2023) het betreffende zwembassin sluiten.”

Wat verandert er in de monstername?
"Op 1 januari moet er een monsternameplan klaarliggen. Ook dat is nieuw: u moet met de komst van de nieuwe Zwemwaterwet vastleggen waar het zwemwater bemonsterd moet worden. Dat geldt zowel voor metingen die u zelf uitvoert, als voor metingen die het lab uitvoert. Daarnaast wordt het verplicht om 2 keer per dag een meting uit te voeren. De eerste meting moet binnen een half uur vóór de opening plaatsvinden en de tweede binnen de tweede helft van de openingsuren. Dat laatste is nieuw en omvat een breder tijdvak."

Moet ik al aan de slag met het opstellen van een risico-inventarisatie en bijbehorend beheersplan?
In de nieuwe Zwemwaterwet is het hebben van een risico-inventarisatie en bijbehorend beheersplan verplicht. Hiervoor staat een overgangstermijn van 2 jaar. "U heeft hiervoor dus nog voldoende tijd, want pas op 1 januari 2025 moet dit klaar zijn. Een belangrijk onderdeel van de risico-inventarisatie is de waterkwaliteit. Daarbij moet er niet alleen naar de risico's op legionellabesmetting worden gekeken, maar naar de totale waterkwaliteit. U mag een dergelijk plan zelf opstellen, maar kunt ook externe expertise inschakelen. Ook wij kunnen u hierbij helpen."

Welke stappen moeten er vóór 1 januari 2023 gezet worden?
Wilt u uw locatie alvast voorbereiden op de nieuwe Zwemwaterwet? Dit zijn de stappen waarmee u aan de slag kunt:
  1. Maak een monsternameplan en leg vast op welke locaties de watermonsters genomen moeten worden. Dit plan moet klaarliggen op 1 januari 2023.
  2. Kijk nu al met terugwerkende kracht naar de maandrapporten over de waterkwaliteit van afgelopen periode, met het oog op de nieuwe normen uit de nieuwe Zwemwaterwet. Welke parameters vliegen nu al uit de bocht? Ga daar alvast aan werken.
  3. Analyseer uw zwemwater één of meerdere keren op de nieuwe parameters van de nieuwe Zwemwaterwet. Bekijk op welke resultaten u uitkomt en onderneem op basis daarvan actie.

Bent u op zoek naar ondersteuning?
Op verschillende fronten kan C-mark u ondersteunen bij wat de nieuwe Zwemwaterwet voor u betekent. Denk bijvoorbeeld aan het uitvoeren van pilotbemonsteringen en bijbehorende analyses, het volgen van een cursus Zwemwaterkwaliteit Nieuwe Zwemwaterwet en het opstellen van een risico-inventarisatie.

LAATSTE NIEUWS

Kenniscentrum Xandrion

Hier vindt u onze laatste nieuwtjes, persberichten, persoonlijke blogs van onze medewerkers en meer.

vacature-Xandrion-data-analist
30 november 2022

Vacature Data-analist

De kans om je verder te ontwikkelen binnen de wonderlijke wereld van data!

LEES VERDER
De MKB verzuim- & ontzorgverzekering
23 november 2022

De MKB verzuim- & ontzorgverzekering

Ziekteverzuim vormt een groot risico voor ondernemers van een MKB.

LEES VERDER
Xandrion op de Recreatie Vakbeurs
22 november 2022

Xandrion op de Recreatie Vakbeurs

Het zit er alweer op, de Recreatie Vakbeurs 2022...

LEES VERDER
Uitbreiding SUP-wetgeving
19 september 2022

Uitbreiding SUP-wetgeving

Vanaf 1 juli 2023 gaat de volgende fase van de SUP-wetgeving in.

LEES VERDER
Partner in beeld - Breustedt
6 september 2022

Partner in beeld - Breustedt

Iedere maand lichten wij een Xandrion leverancier voor u uit. Deze maand is dat Breustedt Chemie.

LEES VERDER
10 tips om energie te besparen
29 augustus 2022

10 tips om energie te besparen

Groendus deelt graag 10 simpele tips om energie te besparen.

LEES VERDER
Uw aansprakelijkheidsverzekering
27 juli 2022

Uw aansprakelijkheidsverzekering

Welke risico's loopt u als hospitality- en leisure ondernemer?

LEES VERDER
De Boshoek kiest voor Jigler
21 juli 2022

De Boshoek kiest voor Jigler

Recreatiepark De Boshoek vol lof over samenwerking met Xandrion en Jigler.

LEES VERDER
De nieuwe zwemwaterwet
14 juli 2022

De nieuwe zwemwaterwet

Voldoen aan de nieuwe zwemwaterwetgeving? Bereid u voor.

LEES VERDER
Hoe zit het met de verzekering van e-bikes?
7 juli 2022

Hoe zit het met de verzekering van e-bikes?

Klap vertelt u meer over de verzekering van deze 'voertuigen'.

LEES VERDER
Partner in Beeld - Van Geloven
4 juli 2022

Partner in Beeld - Van Geloven

Iedere maand lichten wij een Xandrion leverancier voor u uit. Deze maand is dat Van Geloven.

LEES VERDER
Xandrion & NVB slaan handen ineen
29 juni 2022

Xandrion & NVB slaan handen ineen

Per 1 juli gaan wij een samenwerking aan met de NVB.

LEES VERDER
Nieuw raamcontract: Ekaterra
16 juni 2022

Nieuw raamcontract: Ekaterra

Warme thee verhuist van Unilever Food Solutions naar Ekaterra.

LEES VERDER
Compass neemt Maison van den Boer over
10 juni 2022

Overname Maison van den Boer

Compass Group neemt Maison van den Boer over en versterkt daarmee marktpositie.

LEES VERDER
Cybersecurity in de hospitalitybranche
9 juni 2022

Cybersecurity in de hospitalitybranche

Kent u de risico's van cybercrime voor uw organisatie?

LEES VERDER